Rekisteriseloste

henkilötietolaki (532/1999) 10§, EU:n tietosuoja-asetus

Rekisterinpitäjä

Liikenneopetus ry

Y-tunnus 3095237-9
Arabiankatu 4 b 48 00560 Helsinki


Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Kristiina Anunti, kristiina.anunti (at) gmail.com, 0442539616

Rekisterin nimi: Liikenneopetus ry

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitämiseksi sekä yleiseen yhdistyksen tiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidystä perustietoja kuten nimi, puhelinnumero, sähköposti ja työnantajan nimi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa sähköisesti tai manuaalisesti rekisterinpitäjälle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käytämme tietoja ainoastaan yhdistykseen liittyvään toimintaan. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU- tai ETA- alueiden ulkopuolelle
Ei tietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet

Liikenneopetus ry:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietotekniseen järjestelmään. Järjestelmä on suojattu ja siihen sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Järjestelmä on suojattu teknisesti palomuurein. Rekisterin tietoja pääsevät käyttämään vain ennalta määrätty rekisterinpitäjä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään kirjatut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamiseksi tulee toimittaa rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon. Rekisteröidyn tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle.