Suomen nuorten liikenneturvallisuus väärissä käsissä - Norja kopioi Suomen aiemman mallin ja nuoret pelastuivat!

18.03.2021

Useat tahot huolissaan nuorten liikenneturvallisuudesta

Suomen liikenneturvallisuus ei ole parantunut viime vuosina. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2020 oli jopa enemmän kuolleita kuin vuonna 2019 (https://www.liikenneturva.fi/fi/tutkittua/ajankohtaiset-tilastot). Tämä on kummallista, sillä koronavuonna liikennekin hiljeni joten oltaisiin voitu olettaa pienempää uhrimäärää kuin normaalisti.  Liikenneturva on ollut erittäin huolissaan Suomen nuorten liikenneturvallisuudesta joka on laskenut alle EU:n keskitason. Liikenneturvan kyselyn mukaan 3/4 suomalaisesta on huolissaan nuorten liikenneturvallisuudesta  (https://yle.fi/uutiset/3-11839341?fbclid=IwAR1Xjk7ZmSqUqlF6SsCBLevvcPlV_FJLq1wk3BtxKVZZNnhDv39cgsB9etE)

Norja kopioi Suomen aiemman mallin - Nuoret pelastuivat

Norjassa ajokortin suoritus on merkittävästi pidempi prosessi kuin Suomessa. Malli on siis päinvastainen kuin Suomen uusi, vuonna 2018 käyttöön otettu malli. Norjassa nuoret eivät ole liikenteessä sen suuremmassa riskiryhmässä kuin muutkaan ikäryhmät. Kun jossakin maassa on tällaiseen tilanteeseen päästy, tulisi muiden maiden ehdottomasti ottaa sieltä mallia. Suomessakin oli aiemmin käytössä liikenneturvallisuushakuisempi malli, mutta kesällä 2018 ajokorttilaki uudistettiin digitalisaation ja vapauksen näkökulmasta - liikenneturvallisuutta ei ollut tarkoituskaan parantaa. Mielenkiintoista on, että Norja on ottanut menestyneeseen malliinsa oppia nimenomaan Suomen aiemmasta ajokorttimallista, joka kehitettiin Turun yliopiston psykologian laitoksella.  Suomessa kehitetty malli päätyikin siis lopulta vain Norjan hyödyksi, totesi liikenneturvallisuusinsinoori Jaakko Klang Ylen vasta julkaisutussa uutisessa aiheesta (https://yle.fi/uutiset/3-11829565?origin=rss).

Joka viides liikenneonnettomuudessa kuollut on nuori

Suomen kuolonkolareissa noin 20% on nuoria. Erityisesti nuoret miehet ovat suurin yksittäinen liikenteen riskiryhmä. Riskialttiutta selittää omien taitojen yliarviointi, näyttämisen halu, ryhmäpaine sekä muut kuljettajan ns. sisäiset riskit. Tätä riskiä selittää osaltaan neurologia jonka mukaan tunteiden hallinta ja riskinoton hillintä asettuu uomiinsa vasta 25-vuotiaana. Oppimiskyvyltään aivot ovat kuitenkin parhaimmillaan juuri ajokortin suorittamisiässä. Tästä syystä tiedon omaksuminen eli uuden oppiminen on nuorena usein helpompaa. Ajokortin suorittajat ovat myöskin erittäin motivoituneita autokoulussa. Oppimiskykyvyn ja motivaation yhdistelmä on paras mahdollinen pohja liikenneturvallisuuskasvatukselle. Jos nuori saa paljon tietoa ja liiikennekasvatusta, riskit liikenteessäkin pienentyvät. Tästä erinomaisena esimerkkinä on nyt siis Norja.

Riskialttius johtuu kuljettajan sisäisistä riskeistä - ei teknisestä osaamisesta

Niin kauan kuin ihmiset pitävät autokoulua vain teknisenä ajamisen opetteluna liikenneturvallisuus tuskin kehittyy suotuisampaan suuntaan. Liikenneopettajat tietävät, että ajotuntien ansiosta kaikki kyllä oppivat liikuttamaan autoa paikasta toiseen. Mitä enemmän ajotunteja suoritetaan, sitä varmemmin ajokoe menee läpi. Nykyinen ajokorttimalli tukee ”pikakurssimaista” autokoulua, eli mahdollisimman vähän teoriaa ja minimimäärä ajoa, tähtäimessä on ainoastaan ajokoeen läpipääsy. Autokoulun vaihtoehtona on opetuslupaopetus, jossa käydään muutamat teoriatunnit autokoulussa mutta ajotunnit ajetaan opetuslupaopettajan kanssa. Mallit ovat siis teoriapuolelta samanlaiset, mutta ajotuntien määrä vaihtelee. Osa ihmisistä varmasti ajattelee, että ajamaan opitaan ajamalla oikein paljon ajotunteja ja kun ajokoe läpäistään ollaan tavoitteessa onnistuttu ja ikään kuin täysin valmiita kuljettajia. Tekninen osaaminen ei kuitenkaan liikenneturvallisuuden näkökulmasta riitä. Eivät nuoret ole liikenteen riskiryhmä siksi, etteivätkö he osaisi käsitellä ajoneuvoa tai etteivät tietäisi mitä väistämisvelvollisuuskolmio tarkoittaa. He ovat riskiryhmä siksi, että eivät ole saaneet riittävästi liikennekasvatusta.

Ratkaisu - Enemmän ammattimaista opetusta ja liikennekasvatusta

Ajokorttilaki on palautettava tutkintopainotteisesta mallista opetuspainotteiseksi. Enemmän ryhmäoppimista eli yhteisiä teoriatunteja joissa liikenneopettajan johdolla päästään käsittelemään vastuullisen kuljettajan perustaitoja kuten turvallisuuteen, sosiaalisuuteen ja myöskin ajankohtaisiin haasteisiin kuten liikenteen ekologisuuteen ja siihen vaikuttamiseen liittyviä asioita. Ajotuntien määrä tulisi palauttaa 10 tunnin ”minimimäärästä” sellaiseksi, joka varmemmin riittää jokaiselle omaksumaan ajotaidot. Mopokorttia suorittaville tulisi olla edes muutama ajotunti pakollisena. Moottoripyöräkorttia suorittaville tulisi myöskin olla aiemman mallin mukaisesti omat teoriatunnit joilla käsitellään moottoripyöräilyyn liittyviä riskejä. Opetuslupaopetuksessa olisi hyvä palata perhekeskeiseen malliin, jossa vain vastuullinen vanhempi tai muu perheenjäsen voidaan hyväksyä opettajaksi läpäistyään opetuslupaopettajan teoriakokeen ja katsastettuuaan ajoneuvon opetukseen soveltuvaksi. Teoriakokeella varmistettaisiin riittävät tiedot tämänhetkisestä tieliikennelaista, lisäksi kokeessa voitaisin mahdollisuuksien mukaan esittää joitakin liikenneasenteisiin liittyviä kysymyksiä. 17-vuotiaiden ikäpoikkeuslupaa ei välttämättä tarvitsisi rajoittaa, mikäli hekin saisivat jo ennen ajokoetta riittävän kattavan ajokorttikoulutuksen autokoulussa. 

Nuorten riskialttiiseen käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa kaikkein parhaiten liikenneturvallisuuspainotteisella koulutuksella. Se on todennäköisesti myös ainoa tapa jolla siihen voidaan vaikuttaa.

 
Kristiina Anunti
Liikenneopetus ry
puheenjohtaja
29.01.2022Liikenneopetus ry:n lausunto valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenneturvallisuusstrategiasta
12.11.2021Lausunto ajokorttilain muutosehdotuksiin
26.10.2021Mopokortti tulisi voida suorittaa opetuspainotteisesti - käsittelykokeesta voisi jopa luopua kokonaan
10.08.2021Lausunto liikenneturvallisuusstrategiaan
22.06.2021Nuoret tulilinjalla - Ajokorttilain muutoksista päätetään pian
25.05.2021Liikenneopetus ry vuosikokous 28.5.2021
19.04.2021Moottoripyörän koulutus sekä kuljettajantutkinto ei testaa oikeita asioita riittävästi
13.04.2021Liikenneopettajat: Mielummin koulutus kuin rajoitukset
12.04.2021Radio Suomi: Liikenneopetus ry:n pj Kristiina Anuntin haastattelu
18.03.2021Suomen nuorten liikenneturvallisuus väärissä käsissä - Norja kopioi Suomen aiemman mallin ja nuoret pelastuivat!

Siirry arkistoon »