Lausunto liikenneturvallisuusstrategiaan

10.08.2021

Liikenneturvallisuusstrategian visio on, että kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kukaan kuole tai loukkaannu vakavasti liikenteessä. Tavoite on erinomainen. Liikenneopetus ry korostaa, että tavoitteeseen pääsemiseksi tulee kuljettajakoulutuksen rooli ottaa suurempaan osaan. Kuljettajakoulutus on tehokkain ja kattavin liikennekasvatuksen muoto.

Strategisiksi linjauksiksi on mainittu seuraavat seitsemän: 1.Liikenneturvallisuus on koko yhteiskunnan yhteinen asia 2. Liikennejärjestelmän ja sen kaikkien osien on oltava turvallisia 3. Eri toimijoiden liikenneosaamista on lisättävä 4. Päätöksenteon on perustuttava tietoon 5. Teknologinen kehitys tuo turvallisuutta 6. Asenteiden on muututtava liikenteessä 7. Lainsäädännön on edistettävä turvallista liikkumista.

Liikenneopetus ry:n mukaan ajokorttilaki on suuressa ristiriidassa tavoitteiden kanssa. Ajokorttilakia muutettiin vuonna 2018 mm. sillä tavoitteella, että ajokortin hinta saatiin alas. Tämä ei ole edistänyt liikenneturvallisuutta, vaan päinvastoin. Nuorten riskikäyttäytyminen on lisääntynyt. Opetusta on niin vähän, ettei nuoret kuljettajat ehdi kasvamaan vastuullisiksi kuljettajiksi. Tavoitteeksi on muodostunut "ajokortti helposti, nopeasti ja halvalla." Osa ajokieltoon määrätyistä nuorista kertoo, että ajokortti on saatu niin helposti, ettei sitä ehkä sen takia arvosteta niin paljon kuin ennen. Tämä on erittäin huolestuttava suunta ja tällaisen viestin lähettäminen ajokorttilainsäätäjän taholta ei tue yhtäkään strategista linjausta eikä nollavisiota.

Nuorista kuljettajista tulee luonnollisesti myöhemmin niitä kokeneita kuljettajia, ja tulevaisuuden liikennekäyttäytymiselle luodaan pohjaa nyt. Vaikka osaltaan riskikäyttäytyminen vähenee iän myötä, opetusta on kuitenkin niin vähän, että tuoreilla kuljettajilla on myös tiedon ja taidon puutetta, ja tämä tieto ja ymmärrys ei välttämättä lisäänny itsestään ajansaatossa.

Ajokorttilakia ollaan nyt jälleen joiltain osin korjaamassa, mutta ministeriö on maininnut arviomuistiossaan, että ajokortin suorittamisen kustannukset ei saisi nousta ja näin ollen opetusta ei lisättäisi. Tämä viesti ei tue liikenneturvallisuusstrategian tavoitteita sillä pelkästään opetuksen aiheita vaihtamalla tilanne ei parane. Teoria- ja ajo-opetusta ammattilaisen johdolla on oltava enemmän, ja se tulee säätää lailla. Jokaisen kuljettajan, riippumatta ajokorttiluokasta, tulee saada nykyistä kattavampi koulutus jotta he saavat parhaat mahdolliset lähtökohdat aloittaa itsenäinen ajoneuvon kuljettaminen liikenteessä. Liikenneturvallisuus ja turvallisuushakuinen ajokäyttäytyminen muodostuu yksilöistä, ja yhdessä yksilöt ovat merkittävin tekijä tavoitteisiin pääsemisessä.

Kristiina Anunti

Liikenneopetus ry

29.01.2022Liikenneopetus ry:n lausunto valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenneturvallisuusstrategiasta
12.11.2021Lausunto ajokorttilain muutosehdotuksiin
26.10.2021Mopokortti tulisi voida suorittaa opetuspainotteisesti - käsittelykokeesta voisi jopa luopua kokonaan
10.08.2021Lausunto liikenneturvallisuusstrategiaan
22.06.2021Nuoret tulilinjalla - Ajokorttilain muutoksista päätetään pian
25.05.2021Liikenneopetus ry vuosikokous 28.5.2021
19.04.2021Moottoripyörän koulutus sekä kuljettajantutkinto ei testaa oikeita asioita riittävästi
13.04.2021Liikenneopettajat: Mielummin koulutus kuin rajoitukset
12.04.2021Radio Suomi: Liikenneopetus ry:n pj Kristiina Anuntin haastattelu
18.03.2021Suomen nuorten liikenneturvallisuus väärissä käsissä - Norja kopioi Suomen aiemman mallin ja nuoret pelastuivat!

Siirry arkistoon »