Lausunto ajokorttilain muutosehdotuksiin

12.11.2021

Liikenneopetus ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitykseen ajokorttilain muutoksista ja pitää muutosta myönteisenä askeleena kohti nuorten parempaa liikenneturvallisuutta.

Liikenneopetus ry kannattaa kaikkia esitettyjä kohtia, mutta koulutusta tulisi laajentaa enemmän. Edellinen ajokorttilakimuutos romahdutti opetuksen määrän niin alhaiseksi, että kahden opetustunnin lisääminen ei riitä korjaamaan edellisen aiheuttamaa turvallisuusvajetta. Aikaisemman muutoksen jälkeen nuorten riskikäyttäytymisen liikenteessä todettiin lisääntyneen (https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/tilaisuudet/tieliikenteen-turvallisuuswebinaari-nuorten-liikennekayttaytyminen) ja tähän tulisi pureutua selkeästi kattavammin toimin. Lisäksi esityksestä puuttuu kokonaan muutosehdotukset harmaan talouden kitkemiseksi opetuslupaopetuksessa.

Liikenneopetus ry ehdottaa, että hallituksen esityksessä esitettyjen muutosten lisäksi ajokorttilakiin lisättäisiin seuraavat:

  • Ajokorttiluokkakohtaiset teoriatunnit takaisin
  • Mopokortin suoritukseen tutkinnon rinnalle opetusmalli
  • Riskientunnistamiskoulutuksen ajotunneista alle puolet voisi korvata simulaattorilla
  • Opetuslupaopettajan teoriakoe tai teoriatunti
  • Opetuslupa-ajoneuvon katsastus

Ajokorttiluokkakohtaisilla teoriatunneilla opetus saadaan tehokkaaksi oikealle kohderyhmälle ikätaso huomioiden. Ehdotamme nykyisen EAS koulutuksen lisäksi jokaiseen ajokorttiluokkaan vähintään 4 teoriatuntia.

Mopokortin suoritus keskittyy tällä hetkellä liikaa käsittelykokeen läpäisyyn eikä painotu vastullisen kuljettajan taitojen mittaamiseen liikenteessä.  Ehdotamme, että käsittelykokeen rinnalle lisättäisiin vaihtoehtoinen tapa, jossa käsittelykokeen voisi korvata 3 ajotuntia autokoulussa ammattilaisen kanssa, jolloin saadaan harjoiteltua monipuolisemmin vastuullisen kuljettajan perustaitoja. Tämä myös vähentäisi joka kesäistä ongelmaa: jo kohtuuttomiksi venyneitä jonotusaikoja tutkintoon.

Riskientunnistamiskoulutuksen ajotunneista simulaattorilla annettavan opetuksen määrä ei ole riittävän tarkasti määritelty tällä hetkellä. Nykyinen muoto ”voidaan antaa osin simulaattorilla” mahdollistaa lähes koko riskientunnistamiskoulutuksen annettavaksi simulaattorilla, joten se tulisi korvata ”voidaan antaa alle puolet simulaattorilla”. Liikenneopetus ry:ssä nähdään ajosimulaattori ajo-opetusta täydentävänä apuvälineenä, jolla ei tulisi voida korvata lähes koko ajo-opetusta riskientunnistamiskoulutuksessa. (Lisäksi ehdotettu maksimietäisyys radalle tulisi tarkentaa lähtevän esimerkiksi oppilaan kotiosoitteesta tai jollain muulla järkevällä perusteella,  jotta oppilaiden kirjaamisella eri toimipisteisiin ei kierretä lain tarkoitusta).

Opetuslupaopettajan tietotaso uudesta tieliikennelaista ja säännöistä tulisi varmentaa teoriakokeella. Vaihtoehtoisesti kokeen voisi korvata 1 teoriatunnin mittaisella koulutuksella autokoulussa, jossa käytäisiin läpi kuljettajaopetukseen liittyävät perusasiat ja vaadittavat paperiasiat joissa on ilmennyt paljon puutoksia. Myös opetuslupaajoneuvon katsastus tulee ehdottomasti palauttaa, sillä ajokokeita on jouduttu jatkuvasti keskeyttämään jo heti aluksi kiinnittämättöminen jarrupolkimien vuoksi. Tämä on selkeä turvallisuusriski joka olisi helposti estettävissä pakollisella katsastuksella.

29.01.2022Liikenneopetus ry:n lausunto valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenneturvallisuusstrategiasta
12.11.2021Lausunto ajokorttilain muutosehdotuksiin
26.10.2021Mopokortti tulisi voida suorittaa opetuspainotteisesti - käsittelykokeesta voisi jopa luopua kokonaan
10.08.2021Lausunto liikenneturvallisuusstrategiaan
22.06.2021Nuoret tulilinjalla - Ajokorttilain muutoksista päätetään pian
25.05.2021Liikenneopetus ry vuosikokous 28.5.2021
19.04.2021Moottoripyörän koulutus sekä kuljettajantutkinto ei testaa oikeita asioita riittävästi
13.04.2021Liikenneopettajat: Mielummin koulutus kuin rajoitukset
12.04.2021Radio Suomi: Liikenneopetus ry:n pj Kristiina Anuntin haastattelu
18.03.2021Suomen nuorten liikenneturvallisuus väärissä käsissä - Norja kopioi Suomen aiemman mallin ja nuoret pelastuivat!

Siirry arkistoon »